| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Katedry a součásti

Laboratoře

Hydrochemická laboratoř

Hydrochemická laboratoř
Katedra aplikované ekologieZodpovědná osoba:  Ing. Tereza Březinová
Kontakt: 22438 6204, brezinovat@knc.czu.cz


Co umíme
  • analýza vzorků odpadních a povrchových vod pomocí spektrofotometrických metod (amonné ionty, dusičnany, dusitany, fosforečnany, celkový fosfor, sírany)
  • stanovení standardních těžkých kovů v kapalných vzorcích pomocí atomové absorpční spektrometrie
  • analýza celkového uhlíku a dusíku v pevných matricích

Co nabízíme
  • 55B AA Spectrometer, Aglient Technologies (plamen)
  • 240Z AA Spectrometer, Aglient Technologies (kyveta)
  • Primacs C a N analyzátor, SKALAR
  • přístrojové vybavení pro terénní měření,  - teplota, pH, vodivost, alkalita, kyslík, průhlednost a barva vody, HACH-Lange
  • sušárna 256 l, Memmert
 
page foot