| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Katedry a součásti

Laboratoře

Laboratoř environmentální geochemie

Laboratoře environmentální geochemie
- Katedra geoenvironmentálních věd


Zodpovědná osoba za FŽP: doc. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D.
kontakt: 22438 2666, chrastny@fzp.czu.cz


Co umíme
 • Zpracování a analýza vzorků půd, vod a rostlin
 • Jednoduché a sekvenční extrakční analýzy půd
 • Kyselé rozklady pevných vzorků
 • Standardizované loužící testy
 • Elementární analýza cca 40 prvků pomocí ICP-OES a  ICP-MS
 • Stanovení celkového, organického a anorganického uhlíku v pevných a kapalných vzorcích
 • stanovení izotopových poměrů Pb pomocí ICP-MS
 • speciační analýza Cr a As pomocí IC-ICP-MS
 • stanovení aniontů v roztoku pomocí IC
 • stanovení izotopových poměrů Ni, Cd, Zn, Cr, Sr pomocí TIMS

Co nabízíme
 • Spolupráce v řešení projektů v oblasti znečištění životního prostředí (zejména půdy a vody) toxickými kovy
 • Testování a vývoj nových specifických metod pro stabilizaci kovů v půdě či dekontaminaci vod
 • spolupráce a vývoj metod v oblasti využití stabilních izotopů v environmentální geochemii
CENÍK LABORATOŘÍ GEOENVIRONMENTÁLNÍCH VĚD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


EXTERNÍ
 1. ICP-OES
Druh práce
Stanovení z roztoku
1 vzorek (do 15 prvků)
660,-
1 vzorek (nad 15 prvků)        
960,-

 1. TOC
Druh práce
Stanovení TC (1 vzorek)        
255,-
Stanovení TIC (1 vzorek)
220,-
Stanovení TOC (1 vzorek)
470,-
                               
 1. ICP-MS

Druh práce
Stanovení z roztoku
1 vzorek (do 15 prvků)
1020,-
1 vzorek (nad 15 prvků)        
1650,-

 1. TIMS

Druh práce
Klasické izotopové poměry Cd, Zn, Cr, Ni, Sr, Pb
1 vzorek
3500,-

 1. IC
Druh práce
Stanovení z roztoku neokyseleného vzorku
F-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-
1 vzorek
350,-

 1. IC-ICP-MS
Druh práce
Stanovení specií Cr a As
1 vzorek
660,-

 1. Mikrovlnný reaktor
Druh práce
Rozklad směsí kyselin
1 vzorek
220,-INTERNÍ

 1. ICP-OES
Druh práce
Stanovení z roztoku
1 vzorek (do 15 prvků)
550,-
1 vzorek (nad 15 prvků)        
800,-

 1. TOC
Druh práce
Stanovení TC (1 vzorek)        
210,-
Stanovení TIC (1 vzorek)
210,-
Stanovení TOC (1 vzorek)
390,-

 1. ICP-MS
Druh práce
Stanovení z roztoku
1 vzorek (do 15 prvků)
900,-
1 vzorek (nad 15 prvků)        
1450,-

 1. TIMS
Druh práce
Klasické izotopové poměry Cd, Zn, Cr, Ni, Sr, Pb
1 vzorek
3300,-

 1. IC
Druh práce
Stanovení z roztoku neokyseleného vzorku
F-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-
1 vzorek
320,-

 1. IC-ICP-MS
Druh práce
Stanovení specií Cr a As
1 vzorek
500,-

 1. Mikrovlnný reaktor
Druh práce
Rozklad směsí kyselin
1 vzorek
150,-


Dodatek:
 • Konečná cena je stanovena na základě dohody laboratoře se zadavatelem
 • Konečnou cenu určuje počet analýz, počet vzorků, spotřeba materiálu, metodická náročnost apod.
 • V případě vývoje nové metody si laboratoř účtuje příplatek ve výši dle dohody se zadavatelem
 • V cenách není zahrnuto DPH
 • Ceník je platný od 1.2.2016
 
page foot