| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Věda a výzkum

Doktorské studium

Doktorské disertační práce

Doktorské disertační práce» Aplikovaná a krajinná ekologie
» Ekologie
» Úpravy vodního režimu krajiny
» Environmentální modelování
» Ochrana půdy a meliorace (akreditováno do 23.11.2009)
                                              - navazující obor: Úpravy vodního režimu krajiny
» Zemědělská a lesnická hydrologie (akreditováno do 23.11.2009)
                                              - navazující obor: Environmentální modelováníV případě zájmu o přístup na konkrétní práci je třeba kontaktovat VaV, kde bude sděleno přístupové heslo. 

  APLIKOVANÁ A KRAJINNÁ EKOLOGIE
Příjmení, jméno, titul
Datum obhajoby DP
Název disertační práce
Školitel
2013
Civiš Petr, Ing.
10.12.
2013
prof. Dr. Mgr. Miroslav Šálek
Tuhárská Vlasta, Ing.
24.10.
2013
doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
Kabrna Martin, Mgr.
12.9.
2013
prof. RNDr. Karel Prach, CSc.
Hrajnohová Gillarová Hana, Ing.
15.5.
2013
doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.
2012
Moudrý Vítězslav, Ing.
19.12.
2012
prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc.
Trpáková Ivana, RNDr.
27.9.
2012
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Tichá Kamila, Mgr.
18.6.
2012
doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
Kašparová Ivana, RNDr.
14.6.
2012
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Cudlín Ondřej, Ing.
30.4.
2012
doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.
2011
  Vlk Květoslav, Ing.
21.10.
2011
prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
  Zima Jaroslav, Ing.
21.10.
2011
prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
  Franke Daniel, Ing.
14.10.
2011
prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
  Novotný Vojtěch, Ing.
3.6.
2011
prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
  Beránková Tereza, Mgr.
20.5.
2011
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
  Kröpfelová Lenka, Ing.
3.5.
2011
doc. Ing. Jan Vymazal, CSc.
2010
  Macháčková Jiřina, RNDr.
23.11.
2010
prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
  Hendrychová Markéta, Ing.
27.5.
2010
doc. Mgr. Dr. Miroslav Šálek
  Novotná Lenka, Ing.
22.1.
2010
prof. Ing. RNDr. Ivan Landa,DrSc.
2009
  Kubínová Petra, Ing.
9.12.
2009
doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
  Kumble Peter, MSc.
2.9.
2009
prof. Ing. Petr Slenička, CSc.
  Chaloupka David, Mgr.
28.5.
2009
prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
  Kříž Lubomír, Ing.
28.5.
2009
prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
2008
  Pittnerová Blanka, Ing.
17.12.
2008
doc. Ing. Petr Sklenička, CSc.
  Engstová barbora, Mgr.
17.12.
2008
doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
  Molnárová Kristina, Ing.
9.10.
2008
doc. Ing. Petr Sklenička, CSc.
  Duong Van Minh, MSc.
29.5.
2008
Parameterization of daytime mixed layer growth for air dispersion modeling in tropical condition
doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
2007
  Skaloš Jan, Ing.
10.5.
2007
doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
   OBOR EKOLOGIE
Příjmení, jméno, titul
Datum obhajoby DP
Název disertační práce
Školitel
2013
Solský Milič, Ing.
10.12.
2013
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Gaisler Jan, Ing.
30.10.
2013
prof. Dr. Ing. Vilém Pavlů
Štefanová Martina, Ing.
26.9.
2013
prof. Dr. Mgr. Miroslav Šálek
Ježková Martina, Ing.
26.9.
2013
prof. Dr. Mgr. Miroslav Šálek
Římalová Kateřina, Ing.
24.5.
2013
doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
Suvorov Petr, Mgr.
14.2.
2013
prof. Dr. Mgr. Miroslav Šálek
2012
Jůnková Vymyslická Pavla, Ing.
11.12.
2012
doc. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D.
Pavlů Lenka, Ing.
4.12.
2012
doc. Dr. Vilém Pavlů
Ludvíková Vendula, Ing.
30.10.
2012
doc. Dr. Vilém Pavlů
Kubíková Lucie, Mgr., Ing.
21.9.
2012
doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
2011
  Musilová Radka, Ing.
25.1.
2011
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
  Harabiš Filip, Mgr.
14.9.
2011
doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
  Knapp Michal, Ing.
14.9.
2011
doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
  Strnad Lukáš, Ing.
31.10.
2011
prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.
  Douda Karel, Ing.
25.11.
2011
doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
2010
  Doudová Jana, Ing.
12.3.
2010
doc. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.
  Hartová Martina, Ing.
1.9.
2010
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
  Křišťálová Veronika, Mgr.
22.11.
2010
doc. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D.
2009
  Kopecký Oldřich, Mgr.
2.7.
2009
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
  Šípková Hana, Ing.
7.9.
2009
doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
  Horák Jakub, Ing.
24.9.
2009
doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
  Kodet Vojtěch, Ing.
10.11.
2009
prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
  Brejšková Lucie, Mgr.
10.11.
2009
prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
2008
  Vorel Aleš, Ing.
22.1.
2008
prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
  Kloubec Bohuslav, Ing.
8.4.
2008
prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
  Zárybnická Markéta, Ing.
4.12.
2008
prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
  Douda Jan, Ing.
8.12.
2008
doc. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.
2007
  Vojar Jiří, Ing.
28.6.
2007
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.  ÚPRAVY VODNÍHO REŽIMU KRAJINY
Příjmení, jméno, titul
Datum obhajoby DP
Název disertační práce
Školitel
2012
  Fučík Petr, Ing.
30.10.
2012
prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.
Vaššová Darina, Ing.
20.12.
2012
prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
2011
  Jacko Karel, Ing.
30.6.
2011
prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c.
  Krejčí Jakub, Ing.
23.10.
2011
prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc.  OBOR ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ
Příjmení, jméno, titul
Datum obhajoby DP
Název disertační práce
Školitel
2013
Soukupová Jana, Ing.
17.12.2013
doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
Baier Jan, Ing.
10.12.2013
prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
Klose Zbyněk , Ing.
23.9.2013
prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
2012
Heřmanovský Martin, Ing
14.11.
2012
prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
Horáček Stanislav, Ing.
19.12.
2012
prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
2011
  Havlíček Vojtěch, Ing.
15.12.
2011
prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
2010
  Hanel Martin, Ing.
14.12.
2010
prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
2009
  Ředinová Jana, Ing.
16.12.
2009
prof. Ing. Pavel Pech, CSc.  OBOR OCHRANA PŮDY A MELIORACE
Příjmení, jméno, titul
Datum obhajoby DP
Název disertační práce
Školitel
2009
Zeithaml Josef, Ing.
20.11.
2009
prof. Ing. Petr Slenička, CSc.
2006
Dvořáková Šárka, Ing.
24.1.
2006
Možnosti využití hydrologických modelů v krajinném inženýrství
prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
Vopravil Jan, Ing.
30.6.
2006
Příspěvek ke stanovení erodovatelnsoti půdy v podmínkách České republiky
prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.
Tollingerová Dana, Ing.
19.12.
2006
Sledování ekologické stablity krajiny pomocí družicových dat nové generace
prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.
2005
Baběradová Helena, Ing.
13.4.
2005
Vliv revitalizačních opatření v povodích a korytech vodních toků na retenci a akumulaci vody
prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
2004
Neruda Martin, Ing.
31.3.
2004
Využití matematických modelů srážko-odtokových procesů k hodnocení retence malých povodí v severních a východních Čechách
prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
2003
Tomanová Olga, Ing.
5.6.
2003
Vliv stability půdních agregátů na vodní erozi
prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.    (prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.)
2001
Jetmar Miroslav, RNDr.
25.6.
2001
Postavení hornin ortorulového vzhledu v Krušných horách jižně od Kateřinohorské klenby
prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c. (AF)  OBOR ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ HYDROLOGIE
Příjmení, jméno, titul
Datum obhajoby DP
Název disertační práce
Školitel
2009
Sovina Jiří, Ing.
22.10.
2009
prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc.
2006
Černohous Vladimír, Ing.
6.12.
2006
Vliv obnovy hydrografické sítě poškozené při imisních těžbách na odtokový proces
prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc.
2005
Máca Petr, Ing.
21.6.
2005
Vliv průběhu dešťových srážek na vytváření extrémních odtoků v povodí
prof. Ing. František Hrádek, DrSc.
Pražáková Alena, Ing.
21.6.
2005
Změny vodní složky krajiny v povodí Bíliny
prof. Ing. František Hrádek, DrSc.
Pavlásek Jiří, Ing.
7.12
.2005
Aplikace vybraných matematických modelů pro řešení odtoku z povodí
prof. Ing. Pavel Pech, CSc.                    (prof. Ing. Jiří Zezulák, CSc.)
Roub Radek, Ing.
7.12.
2005
Matematické modely maximálního odtoku z přívalových dešťů
prof. Ing. Pavel Pech, CSc.                    (prof. Ing. Jiří Zezulák, CSc.)
Veverka Michal, Ing.
7.12.
2005
Získávání hydrologických dat, jejich přenos a zpracování z hlediska využití v operativní hydrologii
prof. Ing. Jiří Zezulák, CSc.
2004
Zdiarský Jan, Ing.
26.5.
2004
Systém podpory projektování (CAE) v oblasti vodohospodářských opatření
prof. Ing. Jiří Zezulák, CSc.
2002
Kuřík Petr, Ing.
20.6.
2002
Metody odvozování maximálních průtoků v nepozorovaných profilech povodí
prof. Ing. František Hrádek, DrSc.
Dvořák Václav, Ing.
4.12.
2002
Analýza nestacionarity časových řad hydrologických prvků
prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
1998
Tran Van Tuyen, Ing.
25.3.
1998
Numerická simulace pohybu splavenin v řece Da
prof. Ing. Jiří Zezulák, CSc.
Veselý Richard, Ing.
21.4.
1998
Modelování hydrologických procesů jako podklad revitalizace malých vodních toků
prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
Studijní programy a obory akreditované v současné době na FŽP ČZU v Praze:
Doktorské studijní obory
Studijní program, kód
Studijní obor, KKOV
Forma studia
Akreditace do:
Ekologie

Ecology
P1514
 
Ekologie

Ecology
1603V002
 
prezenční, kombinovaná

v českém i anglickém jazyce
01.12.2017
 
Inženýrská ekologie

Applied Ecology
P3904
 
Aplikovaná a krajinná ekologie

Applied and Landscape Ekology
1604V001
 
prezenční, kombinovaná

v českém i anglickém jazyce

01.12.2017
 
Krajinné inženýrství

Landscape Engineering
P3914
 
 
Úpravy vodního režimu krajiny

Water Regime Improvement in Landscape
3914V022
prezenční, kombinovaná

v českém i anglickém jazyce 
01.12.2017
Environmentální modelování

Environmental Modelling
3914V017 
prezenční, kombinovaná

v českém i anglickém jazyce
 
31.7.2013

 
page foot