| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Katedry

Katedra geoenvironmentálních věd

Základní informace

Základní informace

Kontakt
Vedoucí:
Photo/Foto: Komárek Michael, prof. RNDr. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Photo/Foto: Chrastný Vladislav, doc. RNDr. Ph.D.
Tajemník:
Photo/Foto: Jenšíková Hana, Ing.
Sekretariát:
Photo/Foto: Hrdinová Kateřina, Ing.
Pedagogická činnost
Pedagogická činnost katedry geoenvironmentálních věd zajišťuje výuku zejména geologicky a geochemicky zaměřených předmětů. Studenti jsou seznámeni se základy geologie, geochemie, hydrogeologie, fungování a evoluce zemského systému a paleoekologie. V rámci specializovaných kurzů a terénních cvičení z oboru kontaminační geochemie, sanačních technologií, biogeochemických cyklů v přírodě a environmentální analytické chemie, získají absolventi významné znalosti v oboru, které rozšíří jejich možnosti uplatnění na trhu práce. Katedra garantuje obor Environmental Geosciences.
Výzkumná činnost
Výzkumná činnost katedry je zaměřena na problematiku environmentální geochemie, hydrogeologie, geologie a paleoekologie:

» formy a mobilita anorganických polutantů v životním prostředí
» modelování sorpce a povrchové komplexace kovů/metaloidů v půdním systému
» remediace a sanace kontaminovaných půd, chemická stabilizace a fytostabilizace kovů/metaloidů v půdách
» modelování transportu polutantů v nesaturované zóně
» stopování zdrojů kontaminace a biogeochemických procesů s využitím izotopových metod
» aplikace tradičních (Sr, Pb) a netradičních (např. Ca, Cd, Cr, Ni, Zn) izotopů kovů v environmentálních vědách a pro studium globálních změn v geologické minulosti studium globálních klimatických změn a jejich vlivu na evoluci mořského ekosystému
» vliv globálních bioeventů na evoluční dynamiku, biodiverzitu a disparitu mořských organismů

Výzkumná činnost katedry je financována zejména formou projektů tuzemských grantových agentur (GAČR, TAČR, COST), ale i mezinárodních projektů (Norské fondy, Marie-Curie Action).

Výzkumný tým environmentální a izotopové geochemie a výsledky výzkumu na: http://leadresearchgroups.fzp.czu.cz/72-about
Zahraniční styky
Katedra úzce spolupracuje nejen s tuzemskými vědecko-výzkumnými institucemi (např. PřF UK, Česká geologická služba, Akademie věd ČR, VŠCHT), ale i se zahraničními univerzitami, např. Université de Limoges (F), Université de Rennes I (F), Université de Bretagne Occidentale (F), BOKU Vienna (A), Leibniz Institute of Marine Sciences IFM-GEOMAR (D), University of Adelaide (AUS), Western Michigan University (USA), Oregon State University (USA).
 
page foot