| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Mobility studentů

LLP Erasmus

Během pobytu

Změna Learning Agreement (studijního plánu) během pobytu
 • po příjezdu na zahraniční universitu může dojít ke změnám studijního plánu (Learning Agreement). V takovém případě musí student do jednoho týdne (e-mailem) seznámit se změnami proděkany pro zahraniční vztahy - Ing. Kristina Janečková Molnárová, Ph.D. - a pro studijní a pedagogickou činnost - prof. Ing. Pavel Pech, CSc.- a vyčkat schválení změny. Neschválený program a změny znamenají porušení dohody a studenti neobdrží stipendium.
 • Potvrzení o schválení změny Learning Agreementu si student uschová na hostitelské univerzitě si nechá potvrdit druhou stránku Learning Agreement - Changes.
 • po návratu na ČZU předloží student tento formulář potvrzený zahraniční universitou spolu se souhlasem proděkanů FŽP na rektorátním a fakultním oddělení mezinárodních vztahů ČZU, formulář bude zpětně podepsán fakultním a univerzitním koordinátorem

Prodloužení pobytu na zahraniční univerzitě
 • podmínky pro prodloužení pobytu:
  • prodloužení studijního pobytu je možné v případě, že ČZU disponuje ještě neobsazenými měsíci na studijní pobyty
  • pro studenty vyjíždějící v zimním semestru - termín pro zaslání dokumentů nutných k prodloužení studijního pobytu je 16. října
  • pro studenty vyjíždějící v letním semestru daného akademického roku - termín pro dokumenty nutné k prodloužení studijního pobytu je 18. dubna.
  • prodlužování studijních pobytů je možné pouze v rámci jednoho akademického roku, tzn. že pobyt může být prodloužen pouze do 30. září a zároveň nesmí přesáhnout 12 kalendářních měsíců
  • žádost o prodloužení studijního pobytu je nutné zaslat e-mailem fakultnímu koordinátorovi – Ing. Kristina Janečková Molnárová, Ph.D. - a zároveň na zahraniční oddělení rektorátu ČZU - Ing. Martina Vilimovská
 • dokumenty potřebné k prodloužení pobytu:
  • souhlas s prodloužením studijního pobytu od fakultního koordinátora na FŽP – Ing. Kristina Janečková Molnárová, Ph.D. - student zašle fakultnímu koordinátorovi spolu se žádostí o schválení e-mailem vyplněný formulář Changes of Learning Agreement, kam připíše kurzy, které absolvuje během prodloužení studijního pobytu. Fakultní koordinátor schválený formulář podepíše a ve dvou výtiscích odevzdá na rektorátní oddělení mezinárodních vztahů. Toto oddělení dokumenty potvrdí a pošle zpět hostitelské universitě, kde si je student vyzvedne potvrzené domácí i hostitelskou universitou.
  • souhlasné vyjádření hostitelské univerzity - student požádá hostitelskou universitu o souhlasné vyjádření s prodloužením pobytu, které zahraniční koordinátor zašle e-mailem na rektorátní oddělení mezinárodních vztahů - Ing. Martina Vilimovská - spolu s údaji konkrétního data nového konce pobytu, přiloženým akademickým kalendářem (ze kterého bude možné nové datum vyčíst) a studijní náplní studenta během jeho prodlouženého pobytu 
  • vyplnění nového Learning Agreementu na další semestr - konkrétně vyplněné a podepsané změny fakultním a universitním koordinátorem v Changes of Learning Agreement


ve chvíli, kdy zahraniční oddělení rektorátu obdrží všechny tyto dokumenty, vyhotoví dodatek k finanční dohodě, který zašle studentovi k podpisu
 
page foot