| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Mobility studentů

LLP Erasmus

Po návratu

Dokumenty pro ČZU
 • potvrzené originály formulářů Application Form a Learning Agreement, případně Learning Agreement – Changes (pokud formuláře zahraniční univerzita neposlala předem na ČZU)
 • formulář Confirmation of study period – s potvrzenou délkou pobytu od zahraniční univerzity, délka pobytu musí korespondovat s délkou pobytu uvedenou na finanční dohodě studenta!!
 • Transcript of records – vyhotovený zahraniční universitou, obsahuje předměty absolvované studentem na této univerzitě včetně hodnocení a počtu kreditů, předměty v Transcript of Records se musí shodovat s Learning Agreementem včetně případných změn v Changes of Learning Agreement
 • Závěrečná zpráva – student zprávu vyplní po skončení studijního pobytu na http://inter.czu.cz

Všechny tyto formuláře student donese na zahraniční oddělení rektorátu ČZU - Ing. Martina Vilimovská - do 10 dnů po ukončení studijního pobytu

 • Certifikát o zahraničním studijním pobytu v rámci LLP Erasmus (Certificate of Study Abroad) – a české a anglické verzi
  • certifikát musí obsahovat všechny předměty uvedené v Transcript of Records vyplněném zahraniční univerzitou
  • certifikát nechá student potvrdit studijním oddělením FŽP
  • kopii certifikátu si student ponechá
  • original student odevzdá na zahraniční oddělení rektorátu k založení - Ing. Martina Vilimovská - a to nejpozději do 2 měsíců od ukončení zahraničního studijního pobytu

Uznání studia

 • po návratu ze studijního pobytu v zahraničí, a po předložení dokladu o úspěšném absolvování předmětů v zahraničí – Transcript of records, vyplněném zahraniční univerzitou - je studentovi uznán semestr studia v zahraničí za odpovídající semestr na FŽP
 • pro uznání studia student podá ŽÁDOST o uznání studia ERASMUS (žádost a vzor vyplnění žádosti - viz přiložené soubory) na studijní oddělení, spolu s kopií Transcript of records, vyplněném zahraniční univerzitou a INDEXEM.
 • v případě, že bude v semestru, kdy student studuje v zahraničí, předmět SZZ, musí si jej do svého studijního plánu zapsat, předmět SZZ lze uznat po dohodě s garantem předmětu pouze v případě, že se sylabus předmětu SZZ shoduje s předmětem odstudovaným v zahraničí minimálně z 50ti %
 • není možno uznat předmět, jehož náplň byla studentem na FŽP již absolvována
 • studentům magisterského stupně studia nelze uznat kredity za studovaný jazyk
 
page foot