| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Mobility studentů

LLP Erasmus

Jak se přihlásit

Studenti FŽP, kteří mají zájem o výjezd do zahraničí v rámci programu Erasmus+ se přihlašují prostřednictvím pracovníka oddělení zahraničních vztahů FŽP do termínu výběrového řízení, který je vypisován zpravidla na konci zimního semestru. Na výběrové řízení je nutno s sebou donést následující dokumenty:
  • CV
  • transcript of records (studijní výsledky za celou dobu studia – bakalářské i magisterské – vytištěno z UIS) , index
  • údaje o zahraniční instituci (preferovaná zahraniční universita na 1. místě, preferovaná zahraniční universita na 2. místě, délka pobytu, zimní nebo letní semestr, termín nástupu na zahraniční universitu).
  • jazykové certifikáty, máte-li nějaké k doložení znalosti cizího jazyka


Termín výběrového řízení bude uveřejněn na webových stránkách oddělení zahraničních vztahů FŽP. Svoji účast ve výběrovém řízení musíte nahlásit Ing. Heleně Michálkové (L 265).
Před výběrovým řízením a podáním přihlášek se studenti seznámí s dostupnými informacemi o příslušných institucích (seznam institucí, s nimiž má FŽP bilaterální smlouvu, je uveden na webu zahraničního oddělení) včetně nabízených studijních programů a adres kontaktních osob (prostřednictvím webových stránek) a vyberou si skladbu předmětů, které plánují v zahraničí studovat.
 
page foot