| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Mobility studentů

LLP Erasmus

LLP Erasmus na FŽP

Program LLP Erasmus na FŽP


Do konce kalendářního roku se uzavírají bilaterální dohody se zahraničními univerzitami na příští akademický rok.
V bilaterálních dohodách uzavřených jednotlivými katedrami mohou místa pro studentské pobyty obsadit přednostně příslušné katedry podle návrhu katedrových koordinátorů. Ti potom v plné míře odpovídají za odbornou, jazykovou a morální kvalitu vysílaných studentů.
Katedroví koordinátoři nahlásí na zahraniční oddělení nejpozději do 30.1. kalendářního roku jména studentů včetně kontaktních adres (e-mailu), telefonu, studijního oboru, názvu zahraniční instituce a počet měsíců požadovaných pro výjezd studenta v příštím akademickém roce.
Nevyčerpaná místa přecházejí do kvóty fakulty, která je dále tvořena fakultními dohodami a příp. kvótami přidělenými fakultě z univerzitních dohod.
Výběrové řízení na volná místa v rámci bilaterálních dohod a první informační schůzka žadatelů o studium v zahraničí v příštím akademickém roce se koná poslední týden v měsíci únoru. Termín a místo bude upřesněno do 10. února prostřednictvím webových stránek oddělení pro zahraniční vztahy.

Postup při vyřizování žádosti o zahraniční pobyt
Oddělení mezinárodních vztahů oznámí jména a počet měsíců pro příští akademický rok zahraničním institucím a zašle oznámení o vybraných studentech na příslušné univerzity.
Kompletní postup a potřebné formuláře pro vyjíždějící studenty najdete také na http://www.czu.cz/cs/?r=1696
 
page foot