| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Mobility studentů

LLP Erasmus

O programu

Program LLP Erasmus

Studentské mobility LLP ERASMUS

Program LLP Erasmus (Lifelong Learning Programme) je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni.
Program je určen především pro studenty, pedagogy, a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.
Program Erasmus funguje již od roku 1987 v Evropě, v České republice program Erasmus funguje již 10 let – prvním rokem, kdy studenti vyjeli do zahraničí, byl akademický rok 1998/1999.

Základním nástrojem spolupráce je ERASMUS UNIVERSITY CHARTER.

Program LLP Erasmus je financován ze 2 zdrojů:
 1. finance Evropské unie (Finance EU)
 2. finance státního rozpočtu ČR (Dofinancování MŠMT)

Finance EU poskytuje vysokým školám Národní agentura NAEP, o dofinancování žádá statutární zástupce instituce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Studijní pobyt

Na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci může student studovat v délce 3 až 12 měsíců v rámci jednoho akademického roku. Podmínkou je bilaterální smlouva mezi vysílající a přijímající institucí, obě instituce musí mít Erasmus University Charter. Zajištění ubytování studenta v zahraničí není podmínkou programu LLP Erasmus.

Podmínky pro studenty vyjíždějící přes program LLP Erasmus

Vyjíždějící student musí splňovat následující podmínky:
 • být studentem bakalářského, magisterského či doktorského studijního programu nebo studia na VOŠ
 • být studentem prezenční, kombinované nebo distanční formy studia
 • být občanem státu zapojeného do programu LLP nebo mít trvalý pobyt v ČR či status uprchlíka
 • mít ukončený min. 1. ročník studia
 • výběr studentů je plně v kompetenci vysílající instituce

Opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu LLP Erasmus

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus:
 • každý student může vyjet pouze jedenkrát na studijní pobyt LLP Erasmus na zahraniční instituci během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se pobytů se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student)
 • každý student může vyjet pouze jedenkrát na pracovní stáž LLP Erasmus v zahraničním podniku během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se stáží se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student)
 • každý student může obdržet pouze jedenkrát stipendium na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus Mundus během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách
 • maximální doba, na kterou může student vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus, je 24 měsíců
 • tato pravidla se vztahují i na studijní pobyty a pracovní stáže v rámci programů Socrates II a Leonardo da Vinci II, které probíhaly od roku 2000 do roku 2006

Pokud student již vyjel na studijní pobyt LLP Erasmus a pracovní stáž Leonardo da Vinci, může ještě obdržet stipendium na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus Mundus.
Pokud student již vyjel na studijní pobyt LLP Erasmus, může ještě vyjet na pracovní stáž LLP Erasmus a na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus Mundus.
Pokud student již vyjel na pracovní stáž Leonardo da Vinci, může ještě vyjet na studijní pobyt LLP Erasmus a na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus Mundus.

Výše stipendií do jednotlivých zemí
viz přiložený soubor - Výše stipendií LLP Erasmus

Další informace o programu LLP Erasmus naleznete na webových stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy:
či na univerzitních stránkách ČZU: http://www.czu.cz/cs/?r=350


 
page foot