| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Mezinárodní vztahy

Mobility pedagogů a zaměstnanců

Marie Curie

Stáže a studijní pobyty v rámcových programech výzkumu EU. Akce Marie Curie.

Kategorie žadatelů:
 • začínající výzkumní pracovníci (Early Stage Researchers) - < 4 roky praxe ve výzkumu, zatím bez Ph.D. kvalifikace
 • zkušení výzkumní pracovníci (Experienced Researchers) - > 4 roky praxe ve výzkumu nebo již získali kvalifikaci Ph.D.

Stáže:
 • typy stáží:                
výzkumné školící sítě (pro začínající i zkušené        výzkumné pracovníky)
školící místa pro začínající výzkumné pracovníky
školící místa pro přenos znalostí (jen pro zkušené výzkumné pracovníky)
konference a vzdělávací kurzy (pro začínající i zkušené výzkumné pracovníky)
 • vyhledávání dle:
vědních oborů
zemí
typů akcí Marie Curie

 • stáž musí proběhnout v zahraničí!


6. rámcový program 2006 - 2010

Stáže
 • již se neuzavírají nové smlouvy, vypsané stáže jsou k dispozici do roku 2009/2010
 • vypsané stáže lze nalézt na stránce: http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/
 • žádosti se předkládají institucím, které mají podepsané fellowship smlouvy

7. rámcový program 2008 - 2012

Evropské stáže (IEF)
 • Žadatelé (stážisté): Zkušení výzkumní pracovníci z členských nebo asociovaných zemí EU.
 • Hostitelské university: University, výzkumná pracoviště a podniky v členských nebo asociovaných zemích EU.
 • Postup: Žadatel předloží návrh EK společně s hostitelskou institucí. EK vybere žadatele a uzavře dohodu s hostitelskou institucí. Žadatel uzavře dohodu se školící institucí (1-2 roky).
 • Výzva: (březen 2008)
 • Uzávěrka: (srpen 2008)

Stáže ve třetích zemích pro evropské výzkumné pracovníky (IOF)
 • Žadatelé (stážisté): Zkušení výzkumní pracovníci z členských nebo asociovaných zemí EU.
 • Hostitelské university:        V první fázi (1-2 roky): university, výzkumná pracoviště a podniky ve třetích zemích.                                                                                                V druhé fázi (1 rok): university, výzkumná pracoviště a podniky v členských nebo asociovaných zemích EU.
 • Postup: Žadatel předloží návrh EK společně s oběma hostitelskými institucemi. EK vybere žadatele a uzavře dohodu se školící institucí v členské nebo asociované zemi EU. Žadatel uzavře dohodu se školící institucí v členské nebo asociované zemi EU. Obě hostitelské instituce uzavřou dohodu mezi sebou.
 • Výzva: (březen 2008)
 • Uzávěrka: (srpen 2008)

Mezinárodní výměnné stáže (IRSES)
 • Žadatelé: University, výzkumná pracoviště a podniky v členských nebo asociovaných zemích EU (min 2 partneři ze 2 různých členských nebo asociovaných zemí + 1 partner z vybrané třetí země).
 • Stážisté: Výzkumní, řídící a techničtí pracovníci (max. délka stáže 1 rok).
 • Postup: Žadatelé předloží EK společný návrh na financování výměnných stáží. EK vybere úspěšné návrhy a jejich koordinátory z členských nebo asociovaných zemí EU a uzavře s nimi dohodu (na 2 – 4 roky). Koordinátor uzavře smlouvy s partnerskými organizacemi.
 • Výzva: 30.11.2007
 • Uzávěrka: 28.3.2008

→ find calls for this aktivity

 • Instrukce pro žadatele (Guide for Applicants)
 • Electronic Propsal Submission Service (EPSS)
 • Pracovní program (Work programme)

Evropský portál mobility
 • Pracovní příležitosti v oblasti výzkumu
 • Stipendia a granty v oblasti výzkumu
 • Praktické informace související s přestěhováním do jiné země
 • Národní portály mobility
 • Bezplatná inzerce: organizace mohou nabízet volná místa (job vacancies); výzkumní pracovníci mohou inzerovat zájem o pracovní místa (CV)
 • Stipendia a granty v oblasti výzkumu: financované EK, financované institucemi v jednotlivých zemích, financované mezinárodními organizacemi
Hlavní zdroj informací: http://ec.europa.eu/eracareers
 
page foot