| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Aktuality
Za obsah odpovídá:
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Obsah vytvořil:
Ing. Tomáš Kott
Publikováno:
9. 12. 2010
Vizualizace (b)

Aktuality

Všeobecné

č.05/2010 - stanovení období výběru témat BP a DP     Studenti 2. ročníku bakalářského stupně studia a studenti 1. ročníku navazujícího magisterského stupně studia jsou povinni zvolit si téma bakalářské/diplomové práce dle témat zadaných do IS BADIS nejpozději do konce 6. týdne letního semestru (přesný termín je stanoven harmonogramem akademického roku).


      Akademičtí pracovníci zadávají témata bakalářských a diplomových prací do IS BADIS nejpozději do konce 1. týdne zimního zkouškového období (přesný termín je stanoven harmonogramem akademického roku).V Praze dne 1. prosince 2010                                                                                               prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
                                                                                                             děkan FŽP
 
page foot