| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Aktuality
Za obsah odpovídá:
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Obsah vytvořil:
Ing. Tomáš Kott
Publikováno:
16. 2. 2009
Vizualizace (b)

Aktuality

Všeobecné

Reakce děkana FŽP na žebříčky VŠ v Lidových novinách

Zkreslené žebříčky vysokých škol

Žebříčky vysokých škol, které vyšly v Lidových novinách dne 27. 1 . 2009, by mohly být dobrým počinem, kdyby byly provedeny korektně. Nehodlám zde polemizovat s použitými indexy ani s metodikou, ale musím se vyjádřit ke kvalitě a věrohodnosti zpracovaných dat. Na první pohled mě zarazily extrémně nízké hodnoty počtu publikací a citací uvedené za celou naši fakultu, které jsou dokonce nižší než individuální výsledky některých mých kolegů za sledované období.
Je evidentní, že si tvůrci žebříčků nedali práci se zjištěním, že  Fakulta životního prostředí ČZU v Praze vznikla teprve v roce 2007, když před tím byla součástí fakulty jiné, která navíc ve sledovaných deseti letech doznala změny názvu. Autoři tak evidentně sumarizovali pouze záznamy z ISI Web of Science připsané Fakultě životního prostředí poté, co vznikla, tedy za přibližně jeden rok, a tyto údaje srovnali s desetiletými záznamy ostatních fakult, které po tuto dobu existují beze změny názvu.
Dopočítali jsme správné údaje sami zohledňujíce historii naší fakulty. Namísto 36 napočítali jsme 248 publikací a oproti 44 našli jsme 1126 citací. Rozdíly tedy více než řádové. Nehodlám zjišťovat, kde autoři zjistili uvedený počet „tvořivých“ pracovníků na naší fakultě, když je tento ve skutečnosti přibližně dvojnásobný. S 18,5 (namísto uveřejněných1,5) citacemi na „tvořivého“ pracovníka tedy naše fakulta má figurovat ve středu žebříčku nikoli na jeho konci, což je ve společnosti přírodovědeckých fakult poměrně slušné. Při pohledu na žebříčky dalších tématických okruhů je zřejmé, že se stejná chyba opakuje u některých dalších fakult, které vznikly nebo změnily název v průběhu posledních deseti let. 
Na prezentaci dobrého jména fakulty vynakládáme značné úsilí i prostředky. Pak ale stačí, aby byly uveřejněny takto hrubě zkreslené žebříčky a jméno fakulty může být vážně poškozeno.
Do dnešního dne (16. 2. 2009) Lidové noviny neuveřejnily opravu či omluvu, ale ani alespoň tuto moji krátkou reakci.Petr Sklenička
děkan FŽP ČZU v Praze
 
page foot