| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Aktuality
Za obsah odpovídá:
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Obsah vytvořil:
Ing. Tomáš Kott
Publikováno:
24. 11. 2014
Vizualizace (b)

Aktuality

Všeobecné

2. místo v soutěži posterů na mezinárodní konferenci ELLS pro Sage Sluter z FŽPIng. Sage Sluter, absolventka magisterského programu Land and Water Management a studentka 1. ročníku DSP oboru Applied and Landscape Ecology na Fakultě životního prostředí ČZU, získala 2. místo v soutěži posterů na mezinárodní konferenci Euroleague for Life Sciences ve Varšavě.

Ing. Sluter v doktorském studiu navazuje na výsledky své diplomové práce, oceněné Cenou rektora ČZU. V práci nazvané Analysis of the historic landscape of Valeč Castle Park and its broader context shrnuje výsledky krajinné analýzy komponované krajiny Valečska a nové metody výzkumu uplatněné v krajině, kde se zachovalo pouze minimum historických pramenů. Na základě výsledků tohoto výzkumu, probíhajícího v rámci týmu z Katedry biotechnických úprav FŽP, realizuje Národní památkový ústav úpravy zámeckého parku ve Valči a zpracovává návrh na rozšíření Krajinné památkové zóny Valečsko.


 
page foot