| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Aktuality
Za obsah odpovídá:
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Obsah vytvořil:
Ing. Tomáš Kott
Publikováno:
9. 12. 2013
Vizualizace (b)

Aktuality

Všeobecné

Vysokoškolákem nanečisto na Fakultě životního prostředí ČZU byla letos dvacítka středoškoláků z FrýdlantuTISKOVÁ ZPRÁVA

Vysokoškolákem nanečisto na Fakultě životního prostředí ČZU byla letos dvacítka středoškoláků z Frýdlantu

Praha 6. prosince 2013 – Dvacítka studentů Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu si letos na podzim vyzkoušela, jaké je to být studentem České zemědělské univerzity. V rámci projektu Vysokoškolákem nanečisto se studenti druhého a čtvrtého ročníku oboru Ochrana životního prostředí na chvíli stali posluchači Fakulty životního prostředí (FŽP). Kromě absolvování přednášek nahlédli do aktivního hnědouhelného velkodolu, zjistili, jak dlouho trvá sukcese na výsypkách, provedli rozbor rostlinné biomasy v Jizerských horách či sebrali a vyhodnotili svá geoinformační data.

Program středoškoláků na Fakultě životního prostředí sestával ze čtyř aktivit.  Během první, zářijové návštěvy severočeských výsypek, studenti navštívili těžený velkodůl Bílina, zhlédli ukázky technicky a biologicky rekultivovaných ploch na Radovesické výsypce a seznámili se s úspěšnou revitalizací Černého potoka v Přírodní rezervaci Černá Louka.
Při říjnové exkurzi do Laboratoře studia agroekosystémů v Liberci si ve skupinách vyzkoušeli měření fotosyntetické aktivity rostlin či listové plochy, provedli rozbor nadzemní biomasy a zjistili, mimo jiné, i hmotnost tisíce semen kokrhele. Seznámili se také s dlouhodobým pastevním pokusem v Oldřichově v Hájích.
Den s GIS na konci listopadu pro studenty znamenal praktická cvičení s nejmodernějšími přístroji, které zaznamenávají geoinformační data. Poté si sami tato data v okolí Frýdlantu nasbírali, zpracovali a vyhodnotili.
Program 29. listopadu vyvrcholil celodenní akcí na FŽP, kde na přednáškách poznali využití rostlin k odstranění těžkých kovů z kontaminovaných půd, seznámili se s chodem fakultní laboratoře environmentální geochemie a zhlédli i vítězný film letošního ročníku Life Sciences Film Festivalu nazvaný Invaze cizích druhů.

Kontakty:


Ing. Kateřina Černý Pixová Ph.D.
pixova@fzp.czu.cz
Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol
tel.: 224 383 860
 
page foot