| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Aktuality
Za obsah odpovídá:
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Obsah vytvořil:
Ing. Tomáš Kott
Publikováno:
10. 9. 2013
Vizualizace (b)

Aktuality

Všeobecné

Volby do Akademického senátu Fakulty životního prostředí na funkční období 2013-2016Akademický senát FŽP ČZU v souladu s platným Volebním a jednacím řádem AS FŽP vyhlásil volby do AS FŽP ČZU na dny 14. a 15. 10. 2013.


Složení volebních komisí v jednotlivých volebních obvodech

Akademičtí pracovníci
Studenti
Ing. Jiří Vojar, Ph.D. (předseda)        
Ing. Lukáš Pospíšil (předseda)
Ing. Martin Hanel, Ph.D.        
Bc. Jan Vlach
Ing. Vítězslav Moudrý, Ph.D.
Bc. Petr Chajma

                                                       
Harmonogram voleb do AS FŽP:

Termín konání voleb:
14.15. října 2013 (pondělí a úterý, 8,30–15,30)
Zveřejnění seznamu kandidátů:
nejpozději 3. října 2013
Projednání kandidatury s navrženými kandidáty:
26. září až 2. října 2013
Ukončení výběru kandidátů:
25. září 2013

Důležité informace
  • Akademický senát je samosprávný zastupitelský orgán fakulty. Mezi jeho pravomoci patří volba děkana, schvalování vnitřních předpisů, podmínek přijímacího řízení, schvalování rozpočtu, rozdělení, sloučení, vzniku a zániku základních součástí fakulty, schvalování členů vědecké rady a dlouhodobého záměru fakulty.
  • Své zástupce do senátu volí zvlášť akademičtí pracovníci („volební obvod akademických pracovníků“) a zvlášť studenti zapsaní na fakultě („volební obvod studentů“). Ve volebním obvodu akademických pracovníků je voleno 8 členů senátu, ve volebním obvodu studentů jsou voleni 4 členi senátu.
  • V případě potřeby dalších informací kontaktujte předsedu AS FŽP na adrese vojar@fzp.czu.cz
 
page foot