| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Aktuality
Za obsah odpovídá:
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Obsah vytvořil:
Ing. Tomáš Kott
Publikováno:
13. 4. 2013
Vizualizace (b)

Aktuality

Všeobecné

Zahraniční exkurze FŽP 2013Stejně jako v minulých letech i pro letošek jsou připraveny letní zahraniční exkurze pro studenty FŽP. V letošním roce se uskuteční exkurze na SICÍLII (1. – 16. 7.) a do IRSKA (26. 7. – 11. 8.). Informace je možné získat na informační schůzce v úterý 16. dubna.

Exkurze jsou zaměřena na především na návštěvu chráněných území a dalších přírodních zajímavostí navštívených zemí. V průběhu cesty jsou prezentovány zajímavé druhy a typické biotopy, ukázky managementu a příklady opatření v oblasti ochrany přírody a péče o krajinu. Odborný program je doplněn návštěvou měst, významných kulturních památek apod. Na Sicílii se najde nějaký čas i na volno u moře. Obě exkurze už jsme v minulosti absolvovali a obě byly velmi zajímavé.

Exkurze jsou od roku 2011 vedeny jako oficiální letní školy FŽP, takže účastníci obdrží osvědčení o jejich absolvování (můžete se jím prokazovat např. v životopise apod.), účast je oficiálně vedena v informačním systému ČZU a zápočet za absolvování exkurze je i součástí Diploma Supplementu. Fakulta navíc účastníky z řad studentů FŽP podporuje i finančně a přispívá jim na účast částkou 2000,- Kč.

Bližší informace, program obou exkurzí, přihlášky a cena jsou ke stažení na webu katedry ekologie (http://www.fzp.czu.cz/cs/?r=3190).

Informační schůzka:
Pokud vás program některé z exkurzí zaujal a máte zájem o další informace, přijďte na informační schůzku v úterý 16. dubna 2013, ve 13:00 v zasedací místnosti FŽP (Z239, 2. patro nové budovy FŽP).

 
Petr Zasadil
Katedra ekologie FŽP
vedoucí exkurzí 

 
page foot