| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Aktuality
Za obsah odpovídá:
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Obsah vytvořil:
Ing. Tomáš Kott
Publikováno:
14. 3. 2013
Vizualizace (b)

Aktuality

Všeobecné

FŽP představuje nové výzkumné pracoviště v Liberci - LABORATOŘ STUDIA AGROEKOSYSTÉMŮLaboratoř studia agroekosystémů v Liberci vznikla v roce 2012 jako nové pracoviště Fakulty životního prostředí ČZU v Praze. Pracoviště bylo založeno v areálu Výzkumné stanice Liberec, Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Došlo k propojení výzkumného pracoviště s akademickým prostředím a vytvořily se tak vhodné podmínky pro užší spolupráci diplomantů a doktorandů přímo s pracovníky vědecko-výzkumného pracoviště.

V Laboratoři studia agroekosystémů v Liberci současně působí jeden docent (profesor), dva postdoktorandi a tři doktorandi z Katedry ekologie FŽP, kteří vedou několik diplomových a bakalářských prací. Součástí pracoviště je kancelář pro výše zmíněné pracovníky a studenty a školící místnost vhodná pro výuku při blokových cvičení (např. v kurzech Nelesní vegetace, Ochrana a management ekosystémů v české i anglické verzi) a také pro konání seminářů, konferencí a workshopů (7.12.2012 zde již například proběhl 1st Workshop on ecology and biology of hemiparasitic Orobanchaceae). Je zde také možnost využívat laboratoře a skleník Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. V bakalářských, diplomových a disertačních pracích je možné zapojit se do již probíhajících dlouhodobých experimentů a využít tak zázemí funkčního výzkumného pracoviště v oboru travinných ekosystémů. Od pracoviště se očekává dosažení kvalitních výsledků v oblasti výzkumu, propojení výzkumného pracoviště s akademickým prostředím a vyrovnání našeho pracoviště se zahraničními organizacemi zabývajícími se problematikou travních porostů, tak aby s nimi mohlo na patřičné úrovni diskutovat a popřípadě spolupracovat.
 
page foot