| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Aktuality
Za obsah odpovídá:
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Obsah vytvořil:
Ing. Tomáš Kott
Publikováno:
24. 1. 2013
Vizualizace (b)

Aktuality

Všeobecné

České přírodovědné bibliotékyV roce 2012 Studijní a informační centrum ČZU ve spolupráci s Fakultou životního prostředí získalo podporu z Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) na projekt „Prohloubení integrace citací odborných prací vznikajících na ČZU s Českými přírodovědnými bibliotékami“. Na projektu dále spolupracovalo pod vedením paní Zdeny Vacíkové občanské sdružení ˇ“Společnost přátel Český přírodovědných biblioték“, které bibliotéky spravuje.

České přírodovědné bibliotéky (ČPB) jsou online databází fungující na adrese www.biblioteka.cz, která v sobě zahrnuje téměř 188 tisíc citací přírodovědných prací souvisejících s územím České republiky a nebo vydaných českými občany.

V rámci projektu FRVŠ bylo v roce 2012 do databáze ČPB zařazeno více než 6112 diplomových a bakalářských prací, které se dotýkají svým tématem oborů zoologie, botaniky, ekologie a ochrany přírody. Díky tomuto projektu i předešlé spolupráci SIC, FŽP a správců ČPB se do současné doby podařilo do databáze zadat celkem 11089 studentských prací ze tří stávajících fakult (FŽP, FAPPZ, FLD) a to od roku 1955 až do roku 2012.

Doufáme, že i pro vás se ČPB stanou užitečnou pomůckou při vaší odborné a vědecké práci.

Za tým řešitelů ing. Daniel Novák
 
page foot