| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Aktuality
Za obsah odpovídá:
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Obsah vytvořil:
Ing. Tomáš Kott
Publikováno:
30. 8. 2012
Vizualizace (b)

Aktuality

Všeobecné

Projekt HURÁ NA VYSOKOU pokračuje!Začíná druhá fáze probíhajícího projektu „Hurá na vysokou“, který si klade za cíl přiblížit středoškolským studentům výzkumné prostředí vysoké školy a motivovat je tak k dalšímu studiu. Projekt studentům poskytuje možnost rozšířit si vědomosti a uvědomit si následnou aplikaci těchto vědomostí v praxi.

V rámci druhé fáze projektu Vám nabízíme:

…návštěva u vás

1/ Zajímavé odborné přednášky z oblasti ochrany životního prostředí, přírody a krajiny u Vás ve škole, v termínu od října do konce listopadu. Po individuální domluvě je možné připravit i další témata.
Prozatím nabízíme tato témata, další se připravují (více o obsahu přednášek je uvedeno v přiloženém letáku):

  • Co utíká ze zahrádky aneb jak se z okrasných květin stávají invazní rostliny.
  • Ptačí sousedé.
  • Schránka plže pod lupou.
  • Co je GIS?
  • Bobři, tradice nebo přežitek?
  • Překážky v lásce obojživelníků.
  • Dravci ptačího světa.
  • Raci v České republice.
  • Masožravé rostliny v České republice.
  • Využití rostlin k odstranění těžkých kovů z kontaminovaných půd.

Délka jedné přednášky je 45 minut (cca 35 minut přednáška + 10 minut diskuse).


…návštěva u nás

2/ Celodenní blok zajímavých odborných přednášek zahrnující široké spektrum výzkumu organizovaný u nás na Fakultě životního prostředí včetně návštěvy nových moderních laboratoří. Předpokládáme konání ve dnech 2.11. a 30.11.2012.

Ukázka celodenního programu pro již obsazený termín 12.10.2012
9:00 – 9:15 : Představení Fakulty životního prostředí
9:20 – 10:10 : Sex, láska a něžnosti v ptačím světě
10:15 – 11:00 : Námluvy u bezobratlých se zaměřením na vážky
11:05 – 12:00 : Meliorace a jiné terénní úpravy a jejich vliv na biotu
12:00 – 13:00 : Oběd v menze ČZU
13:00 – 13:30 : Pozemkové úpravy a jejich dopad na krajinu
13:40 – 14:40: Prohlídka laboratoří na FŽP
15:00 – 15:30 : Teoretická příprava na GPS hru v areálu ČZU
15:30 – 16:30: Hra v areálu ČZU

Účast na přednáškách i na celodenním bloku přednášek u nás na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze jsou zdarma.

V případě Vašeho zájmu o přednášku nebo celodenní blok přednášek (vhodné i pro jednotlivé zájemce z řad studentů či středoškolských pedagogů) nás kontaktujte e-mailem huranavysokou@fzp.czu.cz případně telefonicky: +420776476285 nejlépe do konce září.
Aktuální informace o tomto projektu i připravovaných přednáškách naleznete také na na Facebooku (https://www.facebook.com/fzp.czu.cz)
 
page foot