| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Aktuality
Za obsah odpovídá:
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Obsah vytvořil:
Ing. Tomáš Kott
Publikováno:
22. 11. 2011
Vizualizace (b)

Aktuality

Všeobecné

Volby do AS ČZUDne 1.11.2011 byly usnesením akademického senátu (AS) FŽP vyhlášeny volby do AS ČZU, s následujícím harmonogramem:

1. 7.11.2011 do 16,00                Návrh kandidátů                
  • Návrhy vhazujte do boxu na vrátnici označeného „Návrhy kandidátů do AS ČZU“.
  • Kandidáty může navrhnout jakýkoli člen akademické obce FŽP, kandidát musí být členem akademické obce FŽP (student, pedagog)
  • Volí se celkem pět zástupců za FŽP – tři za pedagogy, dva za studenty.
  • U jména kandidáta uvádějte, zdali se jedná o pedagoga (označte „P“) či studenta („S“) + kontakt na něj (telefon, e-mail)


9.11.2011                                Zveřejnění kandidátů        
Jména kandidátů budou zveřejněna na webových stránkách FŽP, nástěnce akademického senátu FŽP, na informační obrazovce ve vestibulu FŽP.


10. 20.11.2011                Představení kandidátů        
Prezentace kandidátů budou umístěny na webových stránkách FŽP, nástěnce akademického senátu FŽP, na informační obrazovce ve vestibulu FŽP.


21.22.11.2011                Volby do AS ČZU
Volby proběhnou v oba dny od 8,30 do 16,00 v přízemí MCEV (v blízkosti vrátnice).


Volební komise:        Ing. Jiří Vojar Ph.D. – předseda (vojar@fzp.czu.cz), Ing. Martin Hanel, Ph.D., Bc. Jakub Medek
 
page foot