| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Aktuality
Za obsah odpovídá:
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Obsah vytvořil:
Ing. Tomáš Kott
Publikováno:
20. 9. 2011
Vizualizace (b)

Aktuality

Všeobecné

Vyhlášení voleb děkana FŽPDne 13.9.2011 byly usnesením akademického senátu FŽP vyhlášeny volby děkana FŽP, s následujícím harmonogramem:

3. 13.10.2011                Návrh kandidátů na děkana FŽP                
Návrhy vhazujte do boxu na vrátnici označeného „Návrhy kandidátů na děkana FŽP“. Kandidáta může navrhnout jakýkoli člen akademické obce FŽP.


14.10.2011                        Zveřejnění kandidátů        
Jména kandidátů budou zveřejněna na webových stránkách FŽP, nástěnce akademického senátu FŽP, na informační obrazovce ve vestibulu FŽP.


17. 26.10.2011                Představení kandidátů        
Prezentace kandidátů budou umístěny na webových stránkách FŽP, nástěnce akademického senátu FŽP, na informační obrazovce ve vestibulu FŽP.


26.10.2011        14:00        Setkání akademické obce FŽP        
Setkání akademické obce se uskuteční v posluchárně ZII (MCEV). Hlavním bodem setkání bude představení jednotlivých kandidátů.


1.11.2011        14:00          Volba děkana
Volba děkana proběhne na schůzi akademického senátu FŽP.Volební komise:        
   Ing. Petra Šímová Ph.D. (simova@fzp.czu.cz)
   Ing. Kristina Molnárová Ph.D. (molnarova@fzp.czu.cz)
   Ing. Tomáš Kott (kottt@fzp.czu.cz)
 
page foot