| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Mezinárodní vztahy

Mezinárodní partneři

Hlavní mezinárodní partneři


Fakulta spolupracuje v různých podobách s řadou podobně zaměřených vysokoškolských pracovišť, především v Evropě a v severní Americe, ale začínáme navazovat styky i v jiných částech světa (Asie, Latinská Amerika). S většinou z nich pojí naši fakultu dlouholeté vazby. Neznamená to však, že bychom nevstupovali do nových vztahů, a to především v oblastech které jsou pro naší fakultu nosné. Naše spolupráce se soustředí především na:

 • Aktivity v pedagogické oblasti (výměna studentů i pedagogů, příprava společných studijních programů, letní školy pro zahraniční studenty).
 • Aktivity v oblasti vědy a výzkumu (práce na přípravě a realizaci mezinárodních grantů; společné mezinárodní publikace atd., organizace mezinárodních konferencí, seminářů, workshopů).
 • Aktivity v oblasti prezentace fakulty.
 • Aktivity v oblasti studentských praxí a organizací.

Mezi nejvýznamnější mezinárodní partnery patří:
 • Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden
 • Universität für Bodenkultur Wien, Austria
 • Wageningen University, Netherlands
 • Utah State University, Logan, Utah, USA
 • University of  Massachusetts, Amherst, Massachusetts, USA
 • Växjö University, Sweden
 • Cranfield University, Great Britain
 • University of Helsinky, Finland
 • University of Joensuu, Finland
 • Katholieke Universiteit  Leuven, Belgium
 • Technische Univesität München, Germany
 • Georg-August-Universität Göttingen, Germany
 • Universidad Politécnica de Madrid, Spain
 • Universidad de Cordoba, Spain
 • Universita degli Studi di Firenze, Italy
 • Universita degli Studi di Padova, Italy
 • Technicka univerzita vo Zvolene, Slovensko
 • Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen, Denmark
 • University of Hohenheim (UHOH), Stuttgart, Germany
 • Warsaw Agricultural University, Poland (SGGW)
 
page foot