| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Věda a výzkum

Doktorské studium

Formy studia

Formy studia

Studium v doktorských studijních programech je organizováno jako prezenční a kombinované. Do obou forem jsou studenti zapsáni na základě pozitivního výsledku přijímacího řízení.

Prezenční forma studia je hlavní formou doktorského studia a hlavním zaměstnáním doktoranda. Doba trvání této formy studia je zpravidla tři roky. Studenti prezenční formy mají postavení studentů vysoké školy, po dobu studia je jim poskytováno stipendium a čtyřtýdenní prázdniny každý kalendářní rok.

Kombinovaná forma studia je formou doktorského studia určenou především pro uchazeče z praxe nebo z řad pracovníků fakulty, přičemž zůstávají nadále v pracovním poměru svých zaměstnavatelů. Doba trvání studia je zpravidla tři roky.

 
page foot