| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Věda a výzkum

Doktorské studium

Základní informace

Základní informace

Doktorské studium je třetím a nejvyšším stupněm vysokoškolského vzdělání, délka studia je tři roky a je možné ho absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.  Doktorandi jsou po dobu svého studia členy kateder FŽP  - jejich hlavní náplní je vědecko-výzkumná práce spojená s publikováním výsledků ve vědeckých a odborných časopisech a účastní se i na výuce studentů v bakalářských a magisterských studijních programech. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu, student skládá zkoušky z pěti odborných předmětů (některé i na jiných VŠ) a dvou světových jazyků. Doktorské studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a  obhajobou disertační práce, úspěšným absolventům je přiznán titul Ph.D. uváděný za jménem.

Doktorské studium na Fakultě životního prostředí probíhá v následujících studijních oborech:

Studium probíhá podle Studijního a zkušebního řádu ČZU pro studium v doktorských studijních programech, některé požadavky na doktorandy jsou dále specifikovány Nařízením děkana.


Studentům v prezenční formě studia náleží stipendium vyplácené podle Stipendijního řádu DSP. Od ledna 2007 začal platit jednotný Stipendijní řád DSP ČZU, konkrétní výše stipendií a podmínky pro přidělení mimořádného stipendia bude určena Nařízením děkana.


 
page foot