| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Studium

Studium na fakultě

Formy studia

Formy studiaPrezenční forma studia (dříve „denní“)
Student podle svého studijního plánu dochází na přednášky, semináře, laboratorní a praktická cvičení v každém semestru 14 týdnů (vyjma posledních semestrů před závěrem studia, které jsou 10-ti týdenní). Po 14 týdnech výuky následuje obvykle 5-ti týdenní zkouškové období, v němž studenti skládají zkoušky za daný semestr. Po prvním ročníku je v období prázdnin dvoutýdenní odborná praxe.

Kombinovaná forma studia (dříve "dálkové studium", "studium při zaměstnání")
Studium je během semestru rozloženo do 3 konzultací (přednášky předmětů – pátek, sobota a neděle), které jsou v intervalu 3-4 týdny. První konzultace je povinná, studenti jsou na začátku přednášky z každého předmětu seznámeni s požadavky na udělení zápočtu a vykonání zkoušky, se studijní literaturou apod. Přítomnost na ostatních konzultacích je na uvážení každého studenta, pokud mu vyhovuje samostudium bez konzultací, nemusí se jich zúčastnit.
Ke konci každého semestru je týden povinného blokového cvičení, kterého se student musí zúčastnit. Jeho náplní jsou zejména laboratorní, ale i seminární a výpočtová cvičení.
Studenti kombinovaného studia mají stejný studijní plán jako studenti prezenčního studia s drobnými odlišnostmi (bez tělesné výchovy a praxí).
Termíny, požadavky a pravidla pro přijímací zkoušky jsou stejné jako u prezenčního studia.
 
page foot