| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

O fakultě

Úřední deska

Nařízení děkana

5. 4. 2016 Pokyn děkana č.01/2016 - Odevzdán bakalářských a diplomových prací v letním semestru 2015/16
30. 10. 2015 č.5/2015 - Nárok na prospěchové stipendium v ak. roce 2015/16
30. 10. 2015 Pokyn děkana č.1/2015 - Děkanské volno
20. 10. 2015 č.04/2015 - Pravidla pro studenty FŽP
10. 9. 2015 č.03/2015 - Pravidla pro provádění kontroly studia během prvního semestru studia a ak. roce 2015/16
3. 3. 2015 č.02/2015 - Specifikace povinností studentů DSP FŽP ČZU v Praze
3. 3. 2015 č.01/2015 - Stanovení výše stipendií studentů v doktorských studijních programech
8. 10. 2014 č.2/2014 - Nárok na prospěchové stipendium v ak.roce 2014/15
26. 6. 2014 č.01/2014 - Specifikace požadavků na výkon zaměstnání u ak. zaměstnanců fakulty
28. 4. 2014 Pokyn děkana č.01/2014 - děkanské volno
18. 10. 2013 č.5/2013 - Nárok na prospěchové stipendium v ak.roce 2013/14
26. 9. 2013 č.03/2013 - stanovení výše poplatku za studium v anglickém jazyce
10. 4. 2013 č.2/2013 - Metodické pokyny pro zpracování bakalářské a diplomové práce
19. 3. 2013 Udělení cen děkana FŽP za nejlepší výsledky ve vědě a výzkumu za rok 2012
31. 10. 2012 č.5/2012 - Nárok na prospěchové stipendium v akademickém roce 2012/2013
24. 10. 2011 č.03/2011 - zrušení výuky po dobu trvání akademické obce
30. 6. 2011 č.01/2011 - zápis uchazečů do bakalářských studijních oborů
9. 12. 2010 č.05/2010 - stanovení období výběru témat BP a DP
1. 4. 2010 č.01/2010 - povinnost kateder vést zkouškové knihy
19. 10. 2009 č.06/2009 - forma afiliace v publikacích
24. 6. 2009 č.04/2009 - povinnost studentů DSP zpracovat literární rešerši
23. 4. 2009 č.03/2009 - povinnost studentů nahrát el. verzi BP/DP práce do IS Badis
21. 4. 2009 č.02/2009 - sankce za absenci pedagogů při výuce v KS

Harmonogram aktuálního roku

27. 8. 2014 Harmonogram FŽP akademického roku 2015/16

Rozhodnutí doručovaná studentům náhradním způsobem

13. 6. 2016 Červen 2016
2. 5. 2016 Květen 2016
4. 4. 2016 Duben 2016
 
page foot