| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta životního prostředí

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

O fakultě

Základní informace

Základní informace o fakultě

     Fakulta životního prostředí byla ustavena 1.7.2007 na základě souhlasu Akreditační komise MŠMT (20.6.2007) a schválením Akademickým senátem ČZU (26.6.2007), kdy Fakulta lesnická a environmentální se rozdělila na dva subjekty:  Fakultu lesnickou a dřevařskou a Fakultu životního prostředí. Fakulta se člení na 6 kateder (aplikované geoinformatiky a územního plánování, biotechnických úprav krajiny, ekologie, aplikované ekologie, geoenvironmentálních věd, vodního hospodářství a environmentálního modelování), které pokrývají celou oblast vzdělání a vědy na fakultě. Fakulta, dle Boloňské deklarace, realizuje plně třístupňový systém studia. Spojuje v sobě ekologickou a krajinářskou část.

Fakulta v současné době nabízí akreditované studijní obory v českém a anglickém jazyce:
     Aplikovaná ekologie
     Krajinářství
     Územní plánování
     Územní  technická a správní služba
     Vodní hospodářství

     Aplikovaná ekologie
     Environmentální modelování (Environmental Modelling)
     Krajinné inženýrství
     Krajinné a pozemkové úpravy
     Land and Water Management
     Ochrana přírody (Nature Conservation)
     Regionální a  environmentální správa
     Voda v krajině
     Landscape Planning
     Environmental Geosciences
     Prostorové plánování

     Aplikovaná a krajinná ekologie (Applied and Landscape Ecology)
     Ekologie (Ecology)
    Environmentální modelování (Environmental Modelling)
    Úpravy vodního režimu krajiny (Water Regime Improvement in Landscape)

     FŽP rovněž zajišťuje výuku ve třech distančních střediscích – v Litvínově se střední školou Schola humanitas, v Karlových Varech  a v Březnici (Příbram).
     Na fakultě působí 17 profesorů, 25 docentů, 63 odborných asistentů a 13 postdoců. V akademickém roce 2015/2016 studuje na fakultě ve všech formách studia 2760 posluchačů.   
 
page foot